Cơ sở dữ liệu SQL Server

Tải về và cài đặt bản SQL Native Client X86 hoặc X64 tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành Windows bạn đang sử dụng

Quản lý đào tạo tmProx

Để dùng thử phần mềm trực tuyến bạn cần có đường truyền Internet: Tải về và cài đặt phần mềm, chạy thử, đăng nhập bằng tài khoản DEMO hoặc DEMO1, không cần mật khẩu

Phiên bản quản lý đào tạo

Cài đặt trên mạng nội bộ

Phần mềm sổ tay giảng viên

không có cơ sở dữ liệu

tmProx

Phần mềm Quản lý đào tạo dùng trong các trường đại học, cao đẳng theo mô hình tín chỉ.

Hệ thống có thể được tùy biến linh hoạt để ứng dụng trong quản lý đào tạo tại các trường dạy nghề, trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và các hệ đào tạo tập trung hay không tập trung theo mô hình niên chế